De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de SW FACTORY AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES SL, d’ara endavant La Factoria amb CIF B55135222 i domicili social situat en el Carrer Ponent, 13 -15 – P.I. Mas Lladó, 17458, Fornells de la Selva, Girona, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts.

En compliment amb la normativa vigent, LA FACTORIA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

LA FACTORIA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que LA FACTORIA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic [email protected]
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

 

 

Ves al contingut